O šoli

Na čudoviti lokaciji, ki jo objema narava v vsej svoji lepoti, okolje pa spodbuja kakovostne učne procese ter omogoča dobro počutje in ustvarjalnost dijakov in študentov, stoji šola – Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma. Center tvori šest organizacijskih enot, ki s svojim delovanjem in povezovanjem omogočajo kakovosten proces vzgojno-izobraževalnega dela. Skozenj spodbujamo učne strategije za življenje, ki so ključne za razvoj življenjskih spretnosti, veščin, kompetenc, vrednot mladostnikov in drugih udeležencev naših izobraževanj.

Na šoli so oktobra 2017 praznovali 130-letnico delovanja, ki je povezana z začetkom delovanja Kmetijske šole Grm, leta 1886. Šola je ves čas obstoja tesno povezana s svojim okoljem, se odziva na potrebe časa in sooblikuje razvoj. Tako tudi danes iščemo nove izzive: - Za dobre zaposlitve naših dijakov in študentov. - Za zdravo hrano. - Za zdravo okolje. - Za pravično plačilo vseh v verigi od njive do mize.

Zaposljivost dijakov in študentov Cilj izobraževalnega dela na naši šoli je, da bi bili dijaki in študentje, ki zaključijo izobraževanje, zaposljivi, da bi imeli delovna mesta.

In kje so ta delovna mesta? Vidimo jih v številnih možnostih samozaposlitve v pridelavi in predelavi hrane, v urejanju okolja, v ponudbi hrane, torej od kmetijstva, živilstva, hortikulture, naravovarstva, gostinstva in turizma. Dijaki in študentje se že znotraj izobraževalnega procesa vključujejo v različne projekte, skozi katere razvijajo sposobnosti organizacije, vodenja in izvedbe posameznih del. Te možnosti imajo zlasti pri praktičnemu izobraževanju in usposabljanju, ki poteka znotraj Medpodjetniškega izobraževalnega centra na šolskem posestvu in v Hiši kulinarike. Samozaposlitveni projekt »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«, je že stalnica na šoli. V ta namen smo posodobili opremo in začeli uporabljati nove tehnologije. Naše dijake in študente ter vse udeležence izobraževanja želimo seznanjati z novimi in sodobnimi tehnologijami. Zato smo posodobili naše posestvo in obrate, v molzišču smo uvedli robota za molžo, prav tako tudi robota v presajanju sadik pri zelenjavi in cvetju, začeli smo predelavo mleka (jogurt, sir, skuta …), predelava sadja pa poteka že kar nekaj časa. Začeli smo tudi s predelavo mesa, posodobili smo vinsko klet, obnovili vinograd, laboratorij, v Hiši kulinarike se urijo naši slaščičarji, peki, kuharji, natakarji, organizatorji. Na ta način na vseh ravneh izobraževanja vzpodbujamo razmišljanja o možnostih samozaposlitve, o dodatni dejavnosti na kmetijah ali obratih. Tako bomo pripomogli tudi k večji samooskrbi naše države. Skozi različne aktivnosti se krepi samozavest naših dijakov in študentov, saj znajo zaorati njivo, voziti sodoben traktor, rezati sadno drevje, kletariti, podirati drevesa v gozdu, izdelati sir, izdelati cvetlični aranžma, urediti prostor, skletariti cviček, izdelati sok, skuhati kosilo, postreči goste, biti spreten in uspešen v laboratoriju … Skozi vse te in druge aktivnosti si naši dijaki in študentje lahko ob izobraževanju pridobijo CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN, s katerim postanejo tudi bolj zaposljivi. Ta certifikat si pridobi tisti dijak ali študent, ki je pri opravljanju določenega dela ali veščine popolnoma samostojen in odgovoren ter upošteva vsa pravila, ki veljajo za varstvo pri delu in podobno. Pomeni torej, da mu lahko popolnoma zaupamo.

Pouk na Grmu poteka po najsodobnejših principih, kot so: sodelovalno poučevanje, timsko delo, medpredmetno povezovanje, uporaba informacijske tehnologije, povezava teorije in prakse – pridobivanje praktičnih veščin v živo. Za vsakega udeleženca izobraževanja izdelamo osebni izobraževalni načrt za oblikovanje poklicne poti. Tako se dijaki in študentje znotraj programa lahko usmerjajo v tista področja, kjer vidijo svojo osnovno dejavnost na kmetiji. V tem duhu poteka celo športna vzgoja, ki je popestrena z jahanjem, saj je konjereja lahko pomembna dopolnitev turizma na kmetiji. Znanje in izkušnje se pridobivajo tudi na drugih šolah v Sloveniji, v tujini, v šoli v naravi, na tekmovanjih. Na Grmu Novo mesto skozi številne projekte dijakom in študentom omogočamo spoznavanje izobraževanja, kulture in gospodarstva v drugih državah ter na partnerskih šolah v Sloveniji. Tako smo bili na Finskem, v Franciji, Avstriji, na Češkem. Gostovali smo tudi v Novi Gorici, v Naklem. Dijaki drugih letnikov se vsako leto udeležujejo šole v naravi, zanimivi so športni dnevi, tekmovanja v oranju ….

Na šoli smo pozorni do vsakega dijaka, ki je lahko v okviru svojih zmožnosti uspešen vsaj na kakšnem področju, ki jih je na šoli mnogo. Na Grmu Novo mesto je veliko priložnosti za raziskovalno delo v sodelovanju z okoljem, zato smo ustanovili tudi Razvojni inštitut. Nove priložnosti so tudi v izobraževanju za področje naravovarstva, pa tudi za vsa področja povezana s hrano, saj si sodobni svet vedno bolj prizadeva za kratko verigo od pridelave do prodajne police, za čim bolj svežo in v domačem okolju pridelano hrano. Strateškega pomena hrane se postopoma vse bolj zavedamo tudi pri nas. Zato bodo tudi za poklice na področju kmetijstva, hortikulture, živilstva, naravovarstva, gostinstva, turizma, biotehnologije tudi v prihodnje zagotovljeno veliko dela in velik pomen. Predvsem pa bodo ti poklici dali prave odgovore na najbolj osnovna vprašanja o hrani, okolju, vrednotah in sreči. To pa so poklici, za katere izobražujemo na Grmu Novo mesto.

 

Vida Hlebec, ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije