Matura in zaključni izpit

Splošna matura

 

SPLOŠNO  O  MATURI

Maturitetni predmeti in izpiti

S splošno maturo dijaki zaključujejo gimnazijsko izobraževanje. Izpite opravljajo iz (najmanj) petih predmetov. Trije predmeti so obvezni, dva (ali trije) pa izbirni.

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Slovenščina 50 % esej, 30 % razčlemba neumetnostnega besedila ustni izpit –  20 %
Matematika 80 % ustni izpit –  20 %
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit –  20 %

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO NA NAŠI ŠOLI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit – 20 %
Zgodovina 80 % interni pisni del, referat – 20 %
Biologija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Kemija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Biotehnologija 80 % seminarska naloga – 20 %

Te predmete dijaki izberejo maja v 3. letniku. Dijaki se na splošno maturo organizirano pripravljajo v 4. letniku. Pri obveznih predmetih potekajo priprave pri rednih urah pouka ter v 2. ocenjevalnem obdobju 4. letnika še dodatno, pri izbirnih predmetih pa priprave potekajo celo šolsko leto.
Informacije
Vse informacije v zvezi s splošno maturo dobite pri tajniku šolske maturitetne komisije:

Gregor Kastelic, tajnik ŠMK SM
E-pošta: gregor.kastelic@guest.arnes.si
Tel.: 07 3934 715

Na spletni strani Republiškega izpitnega centra si lahko ogledate podrobnejše informacije o opravljanju mature in maturitetnem koledarju.

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2022/2023

 

 

Spomladanski rok splošne mature 2023

7. marec 2023 - Predmaturitetni preizkus iz slovenščine (esej - IP 1)

4. maj 2023 - Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej)

27. maj 2023 - Angleščina

29. maj 2023 - Slovenščina (izpitna pola 2)

31. maj 2023 - Kemija

2. junij 2023 - Biotehnologija

3. junij 2023 - Matematika

6. junij 2023 - Nemščina

7. junij 2023 - Zgodovina

9. junij 2023 - Biologija

Od 12. do vključno 21. junija 2023 (Ustni izpiti mature)

10. julij 2023 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

 

Jesenski rok splošne mature 2023

23. avgust 2023 - Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

24. avgust 2023 - Matematika

25. avgust 2023–26. avgust 2023; 28.avgust–30. avgust 2023*  (Tuji jeziki in izbirni predmeti)

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Od 23. avgusta do vključno 1. septembra 2023 (Ustni izpiti mature)

15. september 2023 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2022/2023

Predmaturitetni preizkus 2023

7. marec 2023  - Predmaturitetni preizkus iz slovenščine (esej - IP1)

 

Spomladanski rok splošne mature 2023

15. november 2022
Rok za oddajo predprijave

28. marec 2023 
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

20. april 2023
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

4. maj 2023- Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej)

15. maj 2023
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

17. maj 2023
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

23. maj 2023
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

27. maj 2023 - Angleščina

29. maj 2023 - Slovenščina (izpitna pola 2)

31. maj 2023 - Kemija

2. junij 2023 - Biotehnologija

3. junij 2023 - Matematika

6. junij 2023 - Nemščina

7. junij 2023 - Zgodovina

9. junij 2023 - Biologija

Od 12. do vključno 21. junija 2023 (Ustni izpiti mature)

10. julij 2023 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

10. julij do vključno 12. julij 2023*
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo 

*Kandidati bodo poleg svojih rezultatov dostopali tudi do svoje izpitne dokumentacije.

13. julij 2023 - Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene

 

Jesenski rok splošne mature 2023

11. julij 2023
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

13. avgust 2023 
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

19. avgust 2023
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli. 

23. avgust 2023
Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)

24. avgust 2023  - Matematika

25. avgust 2023 do 26. avgust 2023; 28.avgust 2023 do 30. avgust 2023(Tuji jeziki in izbirni predmeti)

23. avgust – 1. september 2023 (Ustni izpiti mature)

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 15. september 2023
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 

15. september 2023 do vključno 18. september 2023
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo 

19. september 2023 - Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene

 

Poklicna matura

 

S poklicno maturo dijaki zaključijo izobraževanje v tehniških programih in si s tem pridobijo strokovno izobrazbo. Hkrati jim opravljena poklicna matura omogoča nadaljnje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če bi želeli nadaljevati izobraževanje v univerzitetnem programu, morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo v treh rokih (spomladanski, jesenski in zimski).
Kandidati opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:
- 1. predmet: SLOVENŠČINA,
- 2. predmet: (odvisen je od izobraževalnega programa)
            - KMETIJSTVO (kmetijsko-podjetniški tehnik),
            - HORTIKULTURA (hortikulturni tehnik),
            - NARAVOVARSTVO (naravovarstveni tehnik),
- 3. predmet: (kandidat lahko izbira med matematiko in tujim jezikom)
            MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA
- 4. predmet: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR.

Več informacij o poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra  (https://www.ric.si/poklicna-matura/splosne-informacije/), izpitne kataloge za posamezne predmete poklicne mature pa na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje  (http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2023/programi/index.htm).  

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije:
Mojca Vrečer
E-pošta: mojca.vrecer@guest.arnes.si
Tel.:  07 39 34 707

 

Zaključni izpit

 

ZIMSKI IZPITNI ROK

 

DAN

DATUM

AKTIVNOST

PONEDELJEK

13. februar 2023

slovenščina – pisni del izpita

torek do četrtek

14. februar do 16. februar 2023

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

PONEDELJEK

20. februar 2023

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

 

DAN

DATUM

AKTIVNOST

TOREK

6. junij 2023

slovenščina – pisni del izpita

sreda do torek

7. junij do 13. junij. 2023

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

četrtek

15. junij 2023

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

JESENSKI IZPITNI ROK

 

DAN

DATUM

AKTIVNOST

SREDA

23. avgust 2023

slovenščina – pisni del izpita

četrtek do ponedeljek

24. avgust do 28. avgust 2023

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

četrtek

31. avgust 2023

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval