Kmetijsko-podjetniški tehnik

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/2024 

 

Kmetijsko-podjetniški tehnik - 1. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bavdek, M. Poznanovič, et al.: NA PRAGU BESEDILA 1 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek, 2 dela

9789612718763

ROKUS-KLETT

25,90

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2014

9789610205166

DZS

19,50

ANG

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, učbenik za angleščino, 4. izdaja

9780194767590

MKT

39,90

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA  1, učbenik

9788634142068

DZS

 

BIO

M. J. Toman, K. Sernec, V. Kopčavar: BIOLOGIJA CELICE IN EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA, učbenik

9789610202288

DZS

2,00

ZGO

Berzelak, Vodušek: Zgodovina, učbenik za zgodovino v SSI in PTI

9789610164340

MK

7,00

GEO

J. Kunaver et al.: GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik

9788634118049

DZS

 

KEM

B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik

9789610200772

DZS

2,00

SM

B. Zdovc: OSKRBA ŽIVALI, učbenik

9789616882231

HART ZALOŽBA

5,00

 

Kmetijsko-podjetniški tehnik - 2. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar et al.: NA PRAGU BESEDILA 2 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek, 2 dela

9789612719333

ROKUS-KLETT

25,90

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 2, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2015

9789610206521

DZS

19,50

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2014  (imate)

9789610205166

DZS

 

ANG

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Pre-Intermediate, učbenik za angleščino, 4. izdaja  (imate)

9780194767590

MKT

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

J. J. Kenda et al.: OD BRANJA DO ZNANJA  2, učbenik

9789610200857

DZS

 

MAT

G. Pavlič et al.: OD PIRAMID DO KAOSA, učbenik

9789616357296

MODRIJAN

 

BIO

Biologija 2, O zgradbi in delovanju organizmov, i-učbenik, MK

9789610148845

MK

6,30

ZGO

S. Berzelak: ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, učbenik

9789616183574

MODRIJAN

 

KEM

B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik

9789610200772

DZS

2,00

Kmetijsko-podjetniški tehnik - 3. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

NA PRAGU BESEDILA 3 - IZDAJA S PLUSOM, delovni zvezek, 2 dela

9789612920289

ROKUS-KLETT

25,90

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja

9780194529150

MKT

39,90

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 3, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2016

9789610207320

DZS

19,50

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 2, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2015  (imate)

9789610206521

DZS

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA  3, učbenik

9789610201762

DZS

 

MAT

M. Rugelj et al.: OD LOGARITMOV DO VESOLJA, učbenik

9789617070293

MODRIJAN

 

 

Kmetijsko-podjetniški tehnik - 4. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

MATURA, priprava na jezikovni del poklicne mature iz slovenščine, 2. izdaja

9789612923693

ROKUS-KLETT

18,80

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 4, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2017

9789610208440

DZS

19,50

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 3, zbirka nalog za strokovne šole, prenova 2016 (imate)

9789610207320

DZS

 

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja  (imate)

9780194529150

MKT

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA  4, učbenik

9789610202301

DZS

 

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 4, učbenik za slovenski jezik

9789612092818

ROKUS-KLETT

 

MAT

J. Šparovec et al.: OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, učbenik

9789617121155

MODRIJAN

 

SM

A. Goršin: OSNOVE GOZDARSTVA, učbenik (izbirno)

9789619285558

GRAFENAUER ZALOŽBA

3,00