Tehniška gimnazija

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021 za 1. letnik

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bavdek, M. Poznanovič, et al.: NA PRAGU BESEDILA 1 - IZDAJA  S PLUSOM, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik

9789612718763

ROKUS-KLETT

22,50

MAT

O. Arnuš in drugi: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za gimnazije

9789610200949

DZS

19,70

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije (II. izdaja)

9789616746861

JUTRO

13,90

TJN2

M. Krenker: PAUSE !! 1 NEU, zbirka vaj za nemščino

9789612455309

MKT

14,10

TJN2

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik + CD-ROM za nemščino

9783190016907

MKT

20,10

BIO

J. Drašler et al.: BIOLOGIJA. Navodila za laboratorijsko delo

9788634121063

DZS

6,60

BIO

S. Pevec: BIOLOGIJA. Laboratorijsko delo

9788634121070

DZS

7,50

TJA1

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, 5. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino

9780194529150

MKT

35,90

TJA1

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, 5. izdaja, delovni zvezek z rešitvami za angleščino

9780194539685

MKT

22,50

 

 

 

Skupaj:

162,80

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 1, berilo

9788634124880

DZS

 

MAT

D. Kavka et al.: LINEA NOVA, učbenik za matematiko za 1. letnik

9789617070354

MODRIJAN

4,00

BIO

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetika za gimnazije

9789612711269, 9789612713829

ROKUS-KLETT

8,00

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik za kemijo

9789616746236

JUTRO

 

FIZ

R. Kladnik: GIBANJE, SILA, SNOV, Fizika za srednješolce 1, učbenik za fiziko

9788634118605

DZS

 

ZGO

dr. A. Cedilnik et al.: ZGODOVINA 1, Prazgodovina in stari vek,  učbenik, NOVO 2018

9789610150640

MKZ

6,60

GEO

J. Kunaver et al.: GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik

9788634118049

DZS

 

UIZ

N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino

9789610201786

DZS

 

KEM

N. Bukovec: KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SŠ, 2O ALI O2, zbirka nalog

9788634116755

DZS

 

 

 

 

Skupaj:

18,60

 

 

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021 za 2. letnik

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

LAV

Teorija za laboratorijske vaje 2 - kupite v šoli

 

 

      6,00

LAV

Laboratorijski dnevnik 2 - kupite v šoli

 

 

      6,00

BTH

Biotehnologija, učno gradivo za 2. letnik - kupite v šoli

 

 

      6,00

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bešter Turk, M. Končina, M. Bavdek, M. Poznanovič: NA PRAGU BESEDILA 2 - IZDAJA  S PLUSOM, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik

9789612719333

ROKUS-KLETT

22,50

MAT

O. Arnuš in drugi: MATEMATIKA 2, zbirka nalog za gimnazije

9789610201366

DZS

19,70

TJN2

M. Krenker: PAUSE !! 2, zbirka nalog za nemščino

9789612453671

MKT

14,10

TJN2

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik + CD-ROM za nemščino  (IMATE)

9783190016907

MKT

 

TJA1

M. Caltran, S. Hiti, B. Peklaj: ČIST SIMPL. Angelščina - maturitetne teme

9789612099879

ROKUS-KLETT

12,90

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino  (IMATE)

9780194770255

MKT

 

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, delovni zvezek z rešitvami & iChecker CD za angleščino (IMATE)

9780194770279

MKT

 

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije

9789616746205

JUTRO

13,90

 

 

 

Skupaj:

101,10

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

BIO

P. Stušek, A. Podobnik: BIOLOGIJA, Celica, učbenik za biologijo za splošne gimnazije

 

DZS

 

GEO

J. Senegačnik, B. Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK, učbenik za geografijo

9789616357944

MODRIJAN

 

SLO

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 2, berilo

 

DZS

 

MAT

D. Kavka et al.: PLANUM NOVUM, učbenik za matematiko

9789612416546, 9789617070590

MODRIJAN

5,00

BTH

A. Podobnik, D. Devetak: BIOLOGIJA 4,5. Raznolikost živih bitij, učbenik za biologijo v gimnaziji

9788634118988

DZS

 

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 2, učbenik za kemijo

9789616746229

JUTRO

 

FIZ

R. Kladnik: ENERGIJA, TOPLOTA, ZVOK, SVETLOBA, Fizika za srednješolce 2, učbenik za fiziko

9788634114201

DZS

 

ZGO

D. Mlacović, N. Urankar: ZGODOVINA 2, učbenik za zgodovino, prenovljena izdaja

9789610200673

DZS

2,00

PSI

A. Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik za psihologijo, prenovljen

9789610201083

DZS

 

BIO

A. Gaberščik: SPOZNAJMO SVOJE DOMOVANJE, učbenik za biologijo

9789612713027

ROKUS-KLETT

6,00

KEM

N. Bukovec: KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SŠ, 2O ALI O2, zbirka nalog

9788634116755

DZS

 

 

 

 

Skupaj:

13,00

 

 

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021 za 3. letnik

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

LAV

Teorija za laboratorijske vaje 3 - kupite v šoli

 

 

      6,00

SLO

NA PRAGU BESEDILA 3 - IZDAJA S PLUSOM, delovni zvezek za slovenščino-jezik

9789612920289

ROKUS-KLETT

22,50

MAT

D. Felda idr.: MATEMATIKA 3, zbirka nalog za gimnazije

9789610202240

DZS

19,70

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije

9789616746281

JUTRO

18,50

TJN2

M. Krenker: PAUSE !! 3, zbirka nalog za nemščino

9789612455316

MKT

14,10

TJN2

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino

9783190016914

MKT

20,10

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, učbenik & iTutor + DVD-ROM za angleščino  (IMATE)

9780194770255

MKT

 

TJA1

L. Soars, J. Soars: NEW HEADWAY, Intermediate, 4. izdaja, delovni zvezek z rešitvami & iChecker CD za angleščino (IMATE)

9780194770279

MKT

 

BTH

Biotehnologija, učno gradivo za 3. letnik - kupite v šoli

 

 

     7,00

 

 

 

Skupaj:

107,90

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

BIO

B. Korošak: BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo

9783850138550

MOHORJEVA

 

BTH

P. Stušek, B. Vilhar: BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA, učbenik za biologijo

9788634139891

DZS

2,00

SLO

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 3, berilo

9788634129663

DZS

 

MAT

D. Kavka, G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec: SPATIUM NOVUM, učbenik

9789612417383

MODRIJAN

5,00

BIO

H. Lenasi et al:: ČUDOVITE OBLIKE. Zgradba in delovanje organizmov, učbenik za biologijo

9789612713010

ROKUS-KLETT

8,00

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik za kemijo

9789616433945

JUTRO

 

ZGO

J. Cvirn, A. Studen: ZGODOVINA 3, učbenik za zgodovino, prenovljena izdaja

9789610201120

DZS

2,00

SOC

M. Počkar, T. Popit, S. Andolšek, A. Barle Lakota: UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik za sociologijo

9789610201106

DZS

 

ZGO

A. Gabrič, M. Režek: ZGODOVINA 4, učbenik za zgodovino, prenovljena izdaja

9789610201793

DZS

2,00

 

 

 

Skupaj:

19,00

 

 

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2020/2021 za 4. letnik

Seznam učnih gradiv, ki jih kupite sami

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

BTH

Biotehnologija, delovno gradivo za pripravo na maturo - kupite v šoli (IZBIRNI PREDMET)

 

 

      4,00

LAV

Teorija za laboratorijske vaje 4 - kupite v šoli

 

 

      6,00

LAV

Laboratorijski dnevnik 4 - kupite v šoli

 

 

      6,00

BTH

Biotehnologija, učno gradivo za 4. letnik - kupite v šoli

 

 

      6,00

TJN2

M. Krenker: PAUSE !! 3, zbirka nalog za nemščino (IMATE)

9789612455316

MKT

 

TJN2

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino (IMATE)

9783190016914

MKT

 

MAT

D. Felda idr.: MATEMATIKA 4, zbirka nalog za gimnazije

9789610202257

DZS

20,10

SLO

MATURA, priprava na jezikovni del splošne mature iz slovenščine

9789612719616

ROKUS-KLETT

15,50

 

 

 

Skupaj:

57,60

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

BIO

M. Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EVOLUCIJA, učbenik za biologijo

9788634139914

DZS

2,00

BTH

B. Brajkovič: BIOLOGIJA, Genetika, učbenik za biologijo

9788634136227

DZS

 

SLO

D. Amborž et al.: BRANJA 4, berilo in učbenik

9788634136470

DZS

 

SLO

M. Bešter Turk et al.: NA PRAGU BESEDILA 4, učbenik za slovenski jezik - POSODOBLJENO

9789612711245

ROKUS-KLETT

2,00

MAT

J. Šparovec et al.: TEMPUS, učbenik za matematiko

9789616465809

MODRIJAN

 

BIO

P. Stušek, N. Gogala: BIOLOGIJA 2,3. Funkcionalna anatomija s fiziologijo, učbenik za biologijo

9788634118223

DZS

 

 

Učbenike za izbirne predmete na maturi si boste izposodili naknadno

 

 

 

 

 

 

Skupaj:

4,00