Tehniška gimnazija

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/2024

 

Biotehniška gimnazija - 1. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bavdek, M. Poznanovič, et al.: NA PRAGU BESEDILA 1 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek, 2 dela

9789612718763

ROKUS-KLETT

25,90

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja (za 4 leta)

9780194529150

MKT

39,90

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, delovni zvezek za angleščino, 5. izdaja (za 4 leta)

9780194539685

MKT

25,90

NEM

M. Krenker: PAUSE !! 1 NEU, zbirka nalog za nemščino

9789612455309

MKT

14,10

NEM

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik za nemščino (za 2 leti)

9783190016907

MKT

23,20

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za gimnazije, prenova 2019

9789610209751

DZS

21,50

BIO

S. Pevec: BIOLOGIJA, laboratorijsko delo

9788634121070

DZS

9,50

BIO

B. Devetak et al: BIOLOGIJA ZA GIMNAZIJE, delovni zvezek (za 4 leta)

9789617070309

MODRIJAN

25,00

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije, II. Izdaja

9789616746861

JUTRO

14,50

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 1, berilo

9788634124880

DZS

 

MAT

A. Mohorčič et al.: VEGA 1, E-učbenik (na spletu)

 

ZRSŠ

 

MAT

D. Kavka et al.: LINEA NOVA, učbenik

9789617070354

MODRIJAN

3,00

BIO

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, Biologija celice in genetika za gimnazije, učbenik

9789612711269, 9789612713829

ROKUS-KLETT

8,00

BIO

J. Drašler et al.: BIOLOGIJA, Navodila za laboratorijsko delo

9788634121063

DZS

 

KEM

N. Bukovec: KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SŠ, 2O ALI O2, zbirka nalog

9788634116755

DZS

 

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik

9789616746236

JUTRO

1,00

FIZ

R. Kladnik: GIBANJE, SILA, SNOV, Fizika za srednješolce 1, učbenik

9788634118605

DZS

 

ZGO

A. Cedilnik et al.: ZGODOVINA 1, Prazgodovina in stari vek, učbenik

9789610150640

MKZ

6,00

GEO

J. Kunaver et al.: GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik

9788634118049

DZS

 

LUM

N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik

9789610201786

DZS

 

 

 

Biotehniška gimnazija - 2. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

M. Križaj Ortar, M. Bešter Turk, M. Končina, M. Bavdek, M. Poznanovič: NA PRAGU BESEDILA 2 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek, 2 dela

9789612719333

ROKUS-KLETT

25,90

ANG

M. Caltran, S. Hiti, B. Peklaj: ČIST SIMPL. Angleščina, maturitetne teme

9789612099879

ROKUS-KLETT

12,90

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja (imate)

9780194529150

MKT

 

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, delovni zvezek za angleščino, 5. izdaja (imate)

9780194539685

MKT

 

NEM

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik za nemščino (imate)

9783190016907

MKT

 

NEM

M. Krenker: PAUSE !! 2, zbirka nalog za nemščino

9789612453671

MKT

14,10

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 2, zbirka nalog za gimnazije, prenova 2019

9789610209768

DZS

21,50

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za gimnazije, prenova 2019 (imate)

9789610209751

DZS

 

BIO

B. Devetak et al: BIOLOGIJA ZA GIMNAZIJE, delovni zvezek (imate)

9789617070309

MODRIJAN

 

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije, II. prenovljena izdaja

9789617024203

JUTRO

16,50

LAV

Teorija za laboratorijske vaje 2, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

LAV

Laboratorijski dnevnik 2, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

BTH

Biotehnologija, učno gradivo za 2. letnik, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 2, berilo

 

DZS

 

MAT

D. Ivanec et al.: VEGA 2, E-učbenik (na spletu)

 

ZRSŠ

 

MAT

D. Kavka et al.: PLANUM NOVUM, učbenik

9789617070590

MODRIJAN

3,00

BIO

P. Stušek, A. Podobnik: BIOLOGIJA, Celica, učbenik za splošne gimnazije

 

DZS

 

BIO

A. Gaberščik: SPOZNAJMO SVOJE DOMOVANJE, učbenik

9789612713027

ROKUS-KLETT

6,00

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 2, učbenik

9789616746229

JUTRO

2,00

KEM

N. Bukovec: KEMIJSKO RAČUNANJE ZA SŠ, 2O ALI O2, zbirka nalog

9788634116755

DZS

 

FIZ

R. Kladnik: ENERGIJA, TOPLOTA, ZVOK, SVETLOBA, Fizika za srednješolce 2, učbenik

9788634114201

DZS

 

GEO

J. Senegačnik, B. Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA, učbenik

9789616357944

MODRIJAN

 

ZGO

Frantar Š. et al.: ZGODOVINA 2, Srednji in novi vek, učbenik

9789610153573

MKZ

6,00

PSI

A. Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik

9789610201083

DZS

 

Biotehniška gimnazija - 3. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

NA PRAGU BESEDILA 3 - IZDAJA S PLUSOM, delovni zvezek, 2 dela

9789612920289

ROKUS-KLETT

25,90

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, učbenik za angleščino, 5. izdaja  (imate)

9780194529150

MKT

 

ANG

L. Soars, J. Soars: HEADWAY, Intermediate, delovni zvezek za angleščino, 5. izdaja  (imate)

9780194539685

MKT

 

ANG

M. Caltran, S. Hiti, B. Peklaj: ČIST SIMPL. Angleščina, maturitetne teme  (imate)

9789612099879

ROKUS-KLETT

 

NEM

M. Krenker: PAUSE !! 3, zbirka nalog za nemščino

9789612455316

MKT

14,10

NEM

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino (za 2 leti)

9783190016914

MKT

23,20

BIO

B. Devetak et al: BIOLOGIJA ZA GIMNAZIJE, delovni zvezek (imate)

9789617070309

MODRIJAN

 

MAT

M. Škrlec: MATEMATIKA 3, zbirka nalog za gimnazije, prenova 2020

9789610209980

DZS

21,50

KEM

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije, II. Izdaja

9789617024104

JUTRO

18,90

BTH

Biotehnologija, učno gradivo za 3. letnik - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

LAV

Laboratorijski dnevnik 3, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

LAV

Teorija za laboratorijske vaje 3, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

ISS

Košak, Kurajić, Absec: Kmetijstvo z živilsko mikrobiologijo (navodila za terensko in laboratorijsko delo)  ALI

 

Interno gradivo

 

ISS

Kurajić: Kmetijstvo z okoljsko mikrobiologijo (navodila za terensko in laboratorijsko delo)

 

Interno gradivo

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

B. Krakar Vogel et al.: BRANJA 3, berilo

9788634129663

DZS

 

MAT

M. Škrlec et al.: VEGA 3, E-učbenik  (na spletu)

 

ZRSŠ

 

MAT

D. Kavka, G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec: SPATIUM NOVUM, učbenik

9789617121162

MODRIJAN

3,00

BIO

B. Korošak: BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za biologijo, učbenik

9783850138550

MOHORJEVA

 

BIO

H. Lenasi et al: ČUDOVITE OBLIKE. Zgradba in delovanje organizmov, učbenik

9789612713010

ROKUS-KLETT

8,00

BTH

P. Stušek, B. Vilhar: BIOLOGIJA CELICE IN GENETIKA, učbenik

9788634139891

DZS

 

KEM

A. Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik

9789616433945

JUTRO

 

ZGO

V. Brodnik, G. Antoličič, Š. Frantar, D. Babič: ZGODOVINA 3, učbenik

9789610155782

MKZ

6,00

ZGO

M. Režek et al: ZGODOVINA 4, Sodobnost, učbenik

9789610159889

MKZ

8,00

SOC

M. Počkar, T. Popit, S. Andolšek, A. Barle Lakota: UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik

9789610201106

DZS

 

 

Biotehniška gimnazija - 4. letnik

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami (oz. imate od lani)

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

MATURA, priprava na jezikovni del splošne mature iz slovenščine

9789612719616

ROKUS-KLETT

17,80

MAT

M. Bon Klanjšček, B. Dvoržak, D. Felda, S. France, M. Škrlec: MATEMATIKA 4, zbirka nalog za gimnazije, prenova 2021

9789610209997

DZS

21,50

NEM

M. Krenker: PAUSE !! 3, zbirka nalog za nemščino  (imate)

9789612455316

MKT

 

NEM

H. Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino  (imate)

9783190016914

MKT

 

BIO

B. Devetak et al: BIOLOGIJA ZA GIMNAZIJE, delovni zvezek (imate)

9789617070309

MODRIJAN

 

BTH

Biotehnologija, učno gradivo za 4. letnik, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

LAV

Teorija za laboratorijske vaje 4, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

LAV

Laboratorijski dnevnik 4, interno gradivo - kupite v šoli

 

Interno gradivo

 

MATURA BTH (izbirno)

Biotehnologija, delovno gradivo za pripravo na maturo - kupite v šoli 

 

Interno gradivo

 

MATURA KEM (izbirno)

Kemijo razumem, za maturo znam, Naloge iz kemije za pripravo na maturo

9789617024012

Jutro

19,90

               

 

Seznam učbenikov, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada

Predmet

Naziv

EAN

Založba

Cena

SLO

D. Amborž et al.: BRANJA 4, berilo

9788634136470

DZS

 

MAT

R. Brilej: Omega 4, Zaporedja, zveznost in limita funkcije, …

9789616225564

Ataja

 

BIO

B. Sket: ISKANJE IZVORA. Evolucija in pregled živega sveta, učbenik

9789612713164

ROKUS-KLETT

6,00

BIO

P. Stušek, N. Gogala: BIOLOGIJA 2,3. Funkcionalna anatomija s fiziologijo, učbenik

9788634118223

DZS

 

BTH

B. Brajkovič: BIOLOGIJA, Genetika, učbenik

9788634136227

DZS

 

MATURA KEM (izbirno)

Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik

Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 2, učbenik

Smrdu: KEMIJA, Snov in spremembe 3, učbenik

Kemija za gimnazije 2

9789616746236

9789616746229

9789616433945

JUTRO

JUTRO

JUTRO

DZS

1,00

2,00

MATURA ZGO (izbirno)

Zgodovina 1, 2, 3, 4; učbenik

 

DZS

 

MATURA BIO (izbirno)

Dermastia: Kjer se življenje začne

Gaberščik: Spoznajmo svoje domovanje

Lenasi: Čudovite oblike

 

Rokus Klett

8,00

6,00

8,00