Kar 10 dijakov prejelo spričevalo s pohvalo - podelitev spričeval zaključnega izpita

V sredo, 17. 6. 2020, so bili dijaki nižjega poklicnega izobraževanja programa pomočnik v biotehniki in oskrbi ter dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programov gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar in mesar seznanjeni z rezultati zaključnega izpita.

V spomladanskem izpitnem roku je izpit opravljalo kar 61 dijakov in njihov uspeh je bil odličen, saj jih je kar 98 odstotkov izpit opravilo.

Podelitev se je pričela slavnostno s slovensko himno, potem pa je dijake in zaposlene nagovorila tudi ravnateljica, Vida Hlebec, ki je vsem čestitala za izjemen uspeh in poudarila, da  so dijaki s svojim rezultatom dokazali, da se znajo spopasti tudi z neobičajnimi okoliščinami, v katerih smo se znašli, in odgovorno opraviti svoje delo.

Kar deset dijakov je prejelo spričevalo s pohvalo in knjižno nagrado za dosežen odličen uspeh na zaključnem izpitu. To so: Eva Blažič, Rok Jevnikar, Miha Pešec, Mateja Šuklje, Lucija Tramte, Katarina Čelič, Tjaša Jakše, Katarina Bevc, Katarina Grčar in Jaka Jerovšek.

Vsem dijakom iskrene čestitke za dosežen uspeh. Naj vas v življenju vodijo besede slovenskega poeta Toneta Pavčka: »Treba je mnogo preprostih besed kakor: kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega pota.«

Tatjana Mavsar