MATURA - Dopis Rica in Sklep MIZŠ o uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti v zvezi z izvedbo splošne in poklicne mature v šolskem letu 2019/2020

Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 se na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2020 splošna in poklicna matura izvede nekoliko drugače. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, je v ta namen izdalo poseben sklep, ki ga lahko preberete v priloženem dokumentu oz. na spletni strani RIC-a na spodnji povezavi:

https://www.ric.si/sporocila/2020051415000791/