Matura in zaključni izpit

Splošna matura

 

SPLOŠNO  O  MATURI

Maturitetni predmeti in izpiti

S splošno maturo dijaki zaključujejo gimnazijsko izobraževanje. Izpite opravljajo iz (najmanj) petih predmetov. Trije predmeti so obvezni, dva (ali trije) pa izbirni.

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Slovenščina 50 % esej, 30 % razčlemba neumetnostnega besedila ustni izpit –  20 %
Matematika 80 % ustni izpit –  20 %
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit –  20 %

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO NA NAŠI ŠOLI

Predmet Pisni izpit Ostalo
Tuj jezik (ANG, NEM) 80 % ustni izpit – 20 %
Zgodovina 80 % interni pisni del – 20 %
Biologija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Kemija 80 % laboratorijske vaje – 20 %
Biotehnologija 80 % seminarska naloga – 20 %

Te predmete dijaki izberejo maja v 3. letniku. Dijaki se na splošno maturo organizirano pripravljajo v 4. letniku. Pri obveznih predmetih potekajo priprave pri rednih urah pouka ter v 2. ocenjevalnem obdobju 4. letnika še dodatno, pri izbirnih predmetih pa priprave potekajo celo šolsko leto.
Informacije
Vse informacije v zvezi s splošno maturo dobite pri tajniku šolske maturitetne komisije:

Gregor Kastelic, tajnik ŠMK
E-pošta: gregor.kastelic@guest.arnes.si
Tel.: 07 3934 715

Na spletni strani Republiškega izpitnega centra si lahko ogledate podrobnejše informacije o opravljanju mature in maturitetnem koledarju.

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2018/2019

 

Spomladanski rok splošne mature 2019

 

7. maj 2019 - Slovenščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)

29. maj 2019 - Slovenščina; II. del (izpitna pola 2)

31. maj 2019 - Biologija

1. junij 2019- Angleščina

4. junij 2019 - Biotehnologija

6. junij 2019 - Nemščina

7. junij 2019 - Zgodovina

8. junij 2019 - Matematika

10. junij 2019 - Kemija

Od 13. do vključno 22. junija 2019 (Ustni izpiti mature)

11. julij 2019 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

Jesenski rok splošne mature 2019

 

24. avgust 2019 - Slovenščina (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

26. avgust 2019 - Matematika

27. avgust 2019 – 29. avgust 2019; 31. avgust 2019*  (Tuji jeziki in izbirni predmeti)

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2019 (Ustni izpiti mature)

17. september 2019 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

 

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2018/2019

Predmaturitetni preizkus 2019

16. marec 2019  - Predmaturitetni preizkus iz matematike

Spomladanski rok splošne mature 2019

15. november 2018 
Rok za oddajo predprijave

30. marec 2019 
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

16. april 2019
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

7. maj 2019  - Slovenščina; I. del (izpitna pola 1 – esej)

14. maj 2019 
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita

19. maj 2019
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

25. maj 2019 
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

29. maj 2019 - Slovenščina; II. del (izpitna pola 2)

31. maj 2019 - Biologija

1. junij 2019 - Angleščina

4. junij 2019 - Biotehnologija

6. junij 2019 - Nemščina

7. junij 2019 - Biologija

8. junij 2019 - Matematika

10. junij 2019 - Kemija

Od 13. junija do vključno 22. junija 2019 (Ustni izpiti mature) 

11. julij 2019 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

14. julij 2019
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 17. julija do 26. julija 2019
Vpogledi v izpitno dokumentacijo 

 

Jesenski rok splošne mature 2019
 

12. julij 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2019 
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2019
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli. 
 

24. avgust 2019
Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)

26. avgust 2019  - Matematika

27. avgust do 29. avgust 2019; 31. Avgust 2019* 24. avgust – 4. september 2019 (Ustni izpiti mature)
(Tuji jeziki in izbirni predmeti)
* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 17. september 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 

20. september 2019
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 23. septembra do 30. septembra 2019
Vpogledi v izpitno dokumentacijo 

 

Poklicna matura

 

S poklicno maturo dijaki zaključijo izobraževanje v tehniških programih in si s tem pridobijo strokovno izobrazbo. Hkrati jim opravljena poklicna matura omogoča nadaljnje izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če bi želeli nadaljevati izobraževanje v univerzitetnem programu, morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo v treh rokih (spomladanski, jesenski in zimski).
Kandidati opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:
- 1. predmet: SLOVENŠČINA,
- 2. predmet: (odvisen je od izobraževalnega programa)
            - KMETIJSTVO (kmetijsko-podjetniški tehnik),
            - HORTIKULTURA (hortikulturni tehnik),
            - NARAVOVARSTVO (naravovarstveni tehnik),
- 3. predmet: (kandidat lahko izbira med matematiko in tujim jezikom)
            MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA
- 4. predmet: IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR.

Več informacij o poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/), izpitne kataloge za posamezne predmete poklicne mature pa na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/).

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije:
Mojca Vrečer
E-pošta: mojca.vrecer@guest.arnes.si
Tel.:  07 39 34 707

 

Zaključni izpit

 

OKVIRNI KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV

V ŠOLSKEM LETU 2018/19

 

 

ZIMSKI IZPITNI ROK

 

dan

datum

aktivnost

ponedeljek

11. februar 2019

slovenščina – pisni del izpita

torek

12. februar 2019

zagovor zaključnega dela

sreda

13. februar 2019

slovenščina – ustni del izpita

petek

15. februar 2019

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

 

dan

datum

aktivnost

sreda

5. junij 2019

slovenščina – pisni del izpita

četrtek

6. junij 2019

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

petek

7. junij 2019

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

ponedeljek

10. junij 2019

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

torek

11. junij 2019

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

četrtek

13. junij 2019

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval

 

JESENSKI IZPITNI ROK

 

dan

datum

aktivnost

ponedeljek

26. avgust 2019

slovenščina – pisni del izpita

torek

27. avgust 2019

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

sreda

28. avgust 2019

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

četrtek

29. avgust 2019

zagovor zaključnega dela, slovenščina – ustni del izpita

petek

30. avgust 2019

seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričeval