Postani naš dijak za en dan na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji

 

»POSTANI NAŠ DIJAK ZA EN DAN« NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.

Spoštovane svetovalne delavke, svetovalni delavci.

Obveščamo vas, da organiziramo za vašo šolo, v sredo, 14. novembra 2018, na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma, na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, Novo mesto (za programe biotehniška gimnazija; kmetijsko-podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik; gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar in mesar; pomočnik v biotehniki in oskrbi; kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI) in hortikulturni tehnik (PTI)) dopoldanski dan odprtih vrat za tiste devetošolce, ki bi radi preživeli dan v šolskih klopeh naše šole ter si tako olajšali vpis v 1. letnik srednje šole.

 

Pouk bo potekal od 2. do 5. šolske ure (od 8.20 do 11.50, z odmorom za malico, ki jo bodo učenci prejeli brezplačno).

 

S sprejemom bomo pričeli ob 7.30, kjer bo vse učence v veliki predavalnici pozdravila ravnateljica, ga. Vida Hlebec. Po uvodnem delu se bodo osnovnošolci, razdeljeni v skupine, vključili v pouk. Ob zaključku pouka (ob 11.55) bodo učenci podali evalvacijo dneva in imeli možnost ogleda šolskega posestva.

Prosimo vas za poimenske prijave in navedbo želenega programa.

Prijave učencev posredujte koordinatorjem projekta »Postani naš dijak za en dan« na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, ge. Anici Možina (anica.mozina@guest.arnes.si) ali na telefon 07/3934-717 (knjižnica). oz. ge. Tanji Loparec (loparec.tanja@gmail.com) ali na telefon  07/3934-735 oz. g. Gregorju Kastelicu (gregor.kastelic@guest.arnes.si) ali na telefon 07/3934-715 (zbornica).

Za lažje obveščanje učencev in njihovih staršev prilagamo prijavnico.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo ter vam želimo uspešno delo v prihajajočem letu.

Novo mesto, 23. 10. 2018                                      Ravnateljica: Vida Hlebec, prof. l.r.

Priloga:

  • prijavnica za učence