PRVO MESTO ZA NAJBOLJŠI ESEJ

Slovenski center PEN je del mednarodnega združenja pesnikov, esejistov in pisateljev. Vsako leto organizira tudi mednarodno srečanje pisateljev na Bledu. V tem okviru že nekaj let zapored poteka tudi razpis za najboljši esej slovenskih srednješolk in srednješolcev na razpisano temo, o kateri na Blejskih srečanjih razpravljajo ugledni literarni ustvarjalci in ustvarjalke z vsega sveta.

Letos so bili dijaki povabljeni, da napišejo svoj esejistični prispevek na temo Opisovanje ali spodbujanje nasilja v književnosti? ali Pišem, o čemer razmišljam (prosta tema).

Dijakinja Maja Sepaher se je odločila, da bo razmišljala o prvi razpisani temi in s svojim esejem dosegla 1. mesto v kategoriji dijakov 1. in 2. letnikov. Komisija, ki so jo sestavljali Tanja Tuma, Bogomila Kravos, Robert Simonišek, je svojo končno odločitev utemeljila z besedami:

»Esej Maje Sepaher na več ravneh lucidno odgovarja na vprašanje o opisovanju nasilja v književnosti, ki ga avtorica argumentira s prepletanjem resničnosti in fiktivnega. Spisan je elokventno in z jasno izraženimi stališči, po oblikovni plati pa ga odlikujeta slovnična brezhibnost in preglednost.«

Iskrene čestitke!